Regulamin

- Maksymalny czas naprawy to 14 dni roboczych liczonych od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu.

- Czas naprawy uwarunkowany jest dostępnością części. W szczególnych przypadkach może przekraczać 14 dni roboczych o czym klient zostanie poinformowany w zadeklarowany przez siebie sposób.

- Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie swoje dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem ich utraty. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nielicencjonowane oprogramowanie zainstalowane na komputerze klienta jak również inne dane na wszelkiego rodzaju nośnikach dostarczonych do serwisu.

- Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu z powodu niedostępności na runku odpowiednich części niezbędnych do realizacji naprawy lub też innych przyczyn niezależnych od serwisu.

- Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.

- Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu o objawach nieco innych niż w momencie oddawania urządzenia do serwisu. Wynika to z obecnie stosowanych technologii i metod ich regeneracji.

Odsłony: 8463